มณฑลทหารบกที่ 33 ดำเนินงานโครงการค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2565

มทบ.33 ได้ดำเนินงานโครงการ ค่ายเยาวชน ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  ณ สโมสรกาวิละ ค่ายกาวิละ อ.เมือง จว.ช.ม.โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 40 คน จาก ชมรม “กตัญญูคลับ” มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ซึ่งได้ทำพิธีเปิดโดยมี รอง เสธ.มทบ.33 เป็นประธานฯ และได้จัดการฝึกอบรมตามแนวทางที่ กร.ทบ. กำหนดโดยได้อบรมให้ความรู้ในเรื่องประวัติศาสตร์ท้องถิ่น,ประวัติศาสตร์ชาติไทย และได้ศึกษาเรียนรู้ในโครงการทหารพันธุ์ดี พล.ร.7 รวมทั้งพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ได้ทรงสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวเชียงใหม่ ณ อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า และได้ศึกษาประวัติความเป็นมาของ จว.ช.ม. ณ หอศิลปวัฒนธรรม จว.ช.ม และวัดสวนดอก รวมทั้งได้ดำเนินกิจกรรมจิตอาสา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ พัฒนาวัดสวนดอก โดยได้เก็บกวาดใบไม้และเช็ดถูทำความสะอาดวิหารหลวง และได้กระทำพิธีปิดการฝึกอบรมโดย พล.ต. สันติ สุขป้อม ผบ.มทบ.33 ในวันที่ 24 ก.ค. 65 ณ สโมสรกาวิละ ค่ายกาวิละ อ.เมือง จว.ช.ม.