ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ พลโท ปณต แสงเทียน รองอธิบดีกรมบังคับการสำนักพระราชวัง อันเชิญผ้าไตร น้ำสรง พร้อมเครื่องสักการะ ถวายแด่พระราชวชิรคุณ (ทองแดง วรปญโญ)

เนื่องในโอกาสเจริญอายุวัฒนมงคล 68 ปี 48 พรรษา ณ วัดดอยพระเจ้าตนหลวง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น.
โดย พลตรี สันติ สุขป้อม ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 ได้มอบหมายให้ พันเอก สงบศึก วังแก้ว รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 เป็นผู้แทนร่วมกับนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเชียงใหม่ร่วมประกอบพิธีฯ