วันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย ซึ่งถือเป็น ” วันรพี “

ผบ.มทบ.33 มอบหมายให้ พ.อ.สงบศึก วังแก้ว รอง ผบ.มทบ.33 เป็นผู้แทนร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันรพี ประจำปี 2565 ณ ลานพระอนุสาวรี
ย์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อ.เมือง จว.ช.ม. โดยมี นางอารีย์ เตชะหรูวิจิตร ประธานศาลอุทธรณ์ภาด 5 เป็นประธานในพิธีสงฆ์ และนายปานทอง สุ่มมาตย์ อธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลา
วันที่ 7 ส.ค.ของทุกปีตรงกับวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย ซึ่งถือเป็น ” วันรพี ” เนื่องจากพระองค์ทรงเป็นนักนิติศาสตร์และทรงวางระบบแบบแผนศาลยุติธรรม รวมทั้งจัดตั้งโรงเรียนกฎหมายขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย อันเป็นประโยชน์ใหญ่ยิ่งแก่ประเทศชาติ