มณฑลทหารบกที่ 33 จัดกำลังพลจิตอาสาร่วมกับเทศบาลนครเชียงใหม่และชุมชนวัดล่ามช้าง จัดกิจกรรมพัฒนาวัดล่ามช้าง ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

มทบ.33 จัดกำลังพลจิตอาสาร่วมกับเทศบาลนครเชียงใหม่และชุมชนวัดล่ามช้าง จัดกิจกรรมพัฒนาวัดล่ามช้าง ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จว.ช.ม.เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 ส.ค.65 โดยการเก็บกวาดขยะ ใบไม้ วัชพืช เศษวัสดุก่อสร้าง ฉีด พ่น เช็คน้ำยาป้องกันโควิค – 19 และตัดแต่งกิ่งไม้ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในบริเวณวัด