มณฑลทหารบกที่ 33 จัดกิจกรรม “ ดนตรีในสวน “สร้างความบันเทิงและความสุขแก่ประชาชน

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 14 ส.ค. 65 ตั้งแต่เวลา 1700-2000 มทบ.33 จัดกิจกรรมดนตรีในสวน โดย มว.ดย.มทบ.33 จัดแสดงดนตรี บรรเลงบทเพลงสร้างความสุขความบรรเทิงให้แก่ นักท่องเที่ยว และประชาชนทั่วไปบริเวณลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ อ.เมือง จว.ช.ม. ซึ่งเป็นพื้นที่จัดงานถนนคนเดินประจำสัปดาห์ของ จว.ช.ม. เพื่อสร้างความผ่อนคลาย หลังจากสถานการณ์โควิด ทั้งนี้ พัน.สต.กส.ทบ. ได้จัดทีมอาชาบำบัด มาร่วมกิจกรรม โดยให้เยาวชนได้ร่วมขี่ม้า สร้างความสุขสนุกสนาน ซึ่งในการจัดกิจกรรม มีประชาชนและนักท่องเที่ยว ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก