ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นาย พลากร สุวรรณรัฐ เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ถวายแด่พระราชวชิรกิจโกศล

พล.ต.สันติ สุขป้อม ผบ.มทบ.33 มอบหมายให้ พ.อ.สันติสุข ศรีเมือง เป็นผู้แทนให้การต้อนรับ นาย พลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ถวายแด่พระราชวชิรกิจโกศล ณ วัดป่านาบุญ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่