ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อวัสดุปรับปรุงหอโดด ทดสอบกำลังใจนักศึกษาวิชาทหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สำเนาถุกต้อง

สิบเอกหญิง รัตนา มงคลเดชาชัย

(รัตนา มงคลเดชาชัย)

เจ้าหน้าที่พัสดุ

ประกาศขึ้นเว็บไซต์ วันที่ 10 สิงหาคม 2565

โดย พันโทสุรพงษ์  ดวงแก้ว ตำแหน่ง พลาธิการ มณฑลทหารบกที่ 33