แม่ทัพภาคที่ 3 และประธานสมาคมบ้านทหารบกสาขา กองทัพภาคที่ 3 ร่วมรับ – ส่งเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จมาปฎิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 16 สิงหาคม 2565