พลตรีสันติ สุขป้อม ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 มอบหมายให้ พันเอกสงบศึก วังแก้ว รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 เป็นผู้แทนร่วมส่งมอบท่อน้ำ PVC และอุปกรณ์ข้อต่อ ให้แก่โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว ตำบลปิงโคง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

ผบ.มทบ.33 มอบหมายให้ พ.อ.สงบศึก วังแก้ว รอง ผบ.มทบ.33 เป็นผู้แทนร่วมส่งมอบท่อน้ำ PVC และอุปกรณ์ข้อต่อ ให้แก่โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว ต.ปิงโคง อ.เชียงดาว จว.ช.ม.โดยมีนายประทิน ตั้งใจ ผอ.รร.ศึกษาสงเคราะห์เชียงดาวเป็นผู้รับมอบ
มทบ.33 ร่วมกับบริษัท ไทยไปป์ภาคเหนือ จำกัด( ท่อน้ำไทย ) ให้การช่วยเหลือปรับปรุงระบบประปาในการอุปโภค บริโภคภายในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว โดยส่งมอบท่อน้ำ PVC และอุปกรณ์ข้อต่อ รวมมูลค่า 248,427 บาท ให้แก่โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว เพื่อนำไปใช้ประโยชน์แก่โรงเรียนต่อไป