ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 , ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขามณฑลทหารบกที่ 33 และเทศบาลนครเชียงใหม่ จัดเจ้าหน้าที่จำนวน 4 คน จากฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค งานป้องกันควบคุมโรคติดต่อทั่วไป เข้ามาตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนค่ายกาวิละมณฑลทหารบกที่ 33 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 , ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขามณฑลทหารบกที่ 33 และเทศบาลนครเชียงใหม่ จัดเจ้าหน้าที่จำนวน 4 คน จากฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค งานป้องกันควบคุมโรคติดต่อทั่วไป เข้ามาตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนค่ายกาวิละมณฑลทหารบกที่ 33 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี พันเอก พิศิษฐ์ กันทะใจ หัวหน้ากองกิจการพลเรือนมณฑลทหารบกที่ 33 และ พันโทสุทัศน์ รัตนประชารมย์ ผู้จัดการศูนย์เด็กฯ ให้การต้อนรับ และชี้แจงการดำเนินงาน ปัญหาข้อขัดข้อง และข้อเสนอแนะของศูนย์พัฒนาเด็กฯ
โดยทางคณะเจ้าหน้าที่ ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการระวังป้องกัน โควิด-19, โรคมือ เท้า ปาก, ฝีดาษวานร และไข้เลือดออก พร้อมกับได้มอบน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด-19, หน้ากากอนามัย, เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ, กับดักไข่ยุงลาย – ลีโอแทรป และแผ่นพับประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคต่างๆ ที่มักพบบ่อยในสถานที่รับเลี้ยงเด็ก