มณฑลทหารบกที่ 33 จัดกำลังพลจิตอาสา ดำเนินการปรับเตรียมพื้นที่ เพื่อสร้างบ้านใหม่ ให้กับผู้ยากไร้ นาง กมล สุโธ อายุ 57 ปี บ้านเลขที่ 1/5 ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดย มณฑลทหารบกที่ 33 ได้ดำเนินงานโครงการสร้างบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ ซึ่งได้ร่วมกับผู้มีจิตกุศลที่ร่วมกันบริจาคเงิน และวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้าง โดยไม่เสียค่าแรงแต่อย่างใด โดยแผนกำหนดการก่อสร้างจะแล้วเสร็จ ในวันที่ 6 กันยายน 2565