พล.อ.สุภโชค ธวัชพีระชัย รอง ผบ.ทสส.(ทบ.) และคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานภายใต้ ศบท. ศอ.ปส.ทท. และ ศปม. ในพื้นที่ จว.ช.ม., จว.ม.ส., จว.พ.ย. และ จว.พ.ล. ระหว่างวันที่ 31 ส.ค. 65 – 1 ก.ย. 65

ภารกิจ ต้อนรับ พล.อ.สุภโชค ธวัชพีระชัย รอง ผบ.ทสส.(ทบ.) และคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานภายใต้ ศบท. ศอ.ปส.ทท. และ ศปม. ในพื้นที่ จว.ช.ม., จว.ม.ส., จว.พ.ย. และ จว.พ.ล.
ระหว่างวันที่ 31 ส.ค. 65 – 1 ก.ย. 65
เมื่อวันที่ 31 ส.ค. 65 เวลา 0920 พล.ต. สันติ สุขป้อม ผบ.มทบ.33 ให้การต้อนรับ พล.อ.สุภโชค ธวัชพีระชัย รอง ผบ.ทสส.(ทบ.) และคณะ ที่เดินทางมาตรวจเยี่ยมหน่วย มทบ.33 พร้อมทั้งรับฟังการบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงาน ของหน่วยทหารในพื้นที่ จว.ช.ม. ณ ห้องประชุม บก.มทบ.33