มณฑลทหารบกที่ 33 จัดกิจกรรมจิตอาสา ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย โดย ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 มอบหมายให้ พันเอกโภคา จอกลอย รอง เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 33 เป็นผู้แทนพบปะเยี่ยมเยียน ให้กำลังใจ พร้อมมอบถุงยังชีพและผ้าห่มกันหนาว ให้แก่ ผู้ที่ประสบเหตุอัคคีภัย ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อ 1 กันยายน 2565 ในพื้นที่ชุมชนหัวฝาย ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 3 ครอบครัว

เมื่อ 7 ก.ย.65  มทบ.33 จัดกิจกรรมจิตอาสา ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย โดย ผบ.มทบ.33 มอบหมายให้ พ.อ.โภคา จอกลอย รอง เสธ.มทบ.33 เป็นผู้แทนพบปะเยี่ยมเยียน ให้กำลังใจ พร้อมมอบถุงยังชีพและผ้าห่มกันหนาว ให้แก่ ผู้ที่ประสบเหตุอัคคีภัย ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อ 1 ก.ย.65 ในพื้นที่ชุมชนหัวฝาย ต.ช้างคลาน อ.เมือง จว.ช.ม.จำนวน 3 ครอบครัว คือ

1.นายมนตรี  เลามะ อายุ 47 ปี บ้านเลขที่ 124/5 ต.ช้างคลาน

  1. นาง อาหมี่ แชหมื่อ อายุ 50 ปี บ้านเลขที่ 124/4 ต.ช้างคลาน

3.นางฟูมะ แซ่ย่าง อายุ63 ปี บ้านเลขที่ 124/2 ต.ช้างคลาน

ซึ่งสาหตุเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร ในการนี้ มทบ.33 ได้จัดกำลังพลจิตอาสา ร่วมกับ เจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงใหม่ ช่วยเหลือดำเนินการเก็บกวาด ขนย้ายสิ่งของ เครื่องใช้ที่พังเสียหาย ซากปรักหักพังของบ้าน ที่ถูกไฟไหม้ รวมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์บนทางเดินเลียบคลองแม่ข่าให้เกิดความสะอาดมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย และปลอดภัยสามารถใช้ประโยชน์ได้ตามปกติ