ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 33 จัดกำลังพลจิตอาสาและชุดเสนารักษ์เดินเท้า ลงพื้นที่ อำเภอดอยหล่อ, อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 33 จัดกำลังพลจิตอาสา จำนวน 40 นาย เข้าให้การช่วยเหลือ ผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ บ้านสบอาว ตำบลสันติสุข อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งบ้านเรือนได้รับผลกระทบ จำนวน 80 หลังคาเรือน และ บ้านดงก๋ำ หมู่ 7 ตำบลทุ่งสะโตก อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ บ้านเรือนได้รับผลกระทบ จำนวน 350 หลังคาเรือน โดยสาเหตุเกิดจากฝนตกหนักติดต่อกันหลายวัน ทำให้ลำน้ำแม่วาง และลำน้ำแม่ขานเอ่อล้นตลิ่ง ท่วมบ้านเรือนของประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว โดยชุดบรรเทาสาธารณภัย ได้ช่วยเหลือในการขนย้าย สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆให้ขึ้นที่สูง ทั้งนี้ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 ได้มอบหมายให้ พันเอกโภคา จอกลอย รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 33 เป็นผู้แทน เข้าพื้นที่ พบปะให้กำลังใจแก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนและมอบถุงยังชีพ ให้แก่ประชาชนที่ประสบภัย และมีความยากจน จำนวน 60 ราย