ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 33 จัดกำลังพลจิตอาสาและชุดเสนารักษ์เดินเท้า ลงพื้นที่ บ้านต้นแหนน้อย ตำบลท่าวังพร้าว อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

ศบภ.มทบ.33 จัด กำลังพลจิตอาสาและชุดเสนารักษ์เดินเท้า ลงพื้นที่ บ.ต้นแหนน้อย ต.ท่าวังพร้าว อ.สันป่าตอง จว.ช.ม. ให้การช่วยเหลือแก่ผู้ประสบอุทกภัย ซึ่งในหมู่บ้านมีผู้ได้รับผลกระทบ จำนวน 195 หลังคาเรือน โดยได้ให้การช่วยเหลือในการขนย้ายสิ่งของเครื่องใช้ และมอบถุงยังชีพ รวมทั้งให้การบริการทางการแพทย์ และแจกจ่ายยารักษาโรคที่มากับน้ำ จำนวน 40 ราย ทั้งนี้ผบ.มทบ.33 ได้มอบหมายให้ พ.อ. ธีระ ผดุงสุนทร รอง ผบ.มทบ.33 ร่วมกับคณะ ผวจ.ช.ม. เยี่ยมให้กำลังใจและมอบเครื่องอุปโภค-บริโภคให้แก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่ดังกล่าว