💂เตรียมพร้อมครูทหารใหม่ ให้พร้อม!! เพื่อน้องๆทหารใหม่ที่จะเข้ามาประจำการผลัดที่1/2566

เมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2566 พลตรี สันติ สุขป้อม ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่33 เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกครูทหารใหม่ ผลัดที่ 1 รุ่นปี 2566 พร้อมให้โอวาทแก่หน่วยฝึก และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกนายว่า “นโยบายต่างๆ ที่มอบให้ไปนั้น เน้นการสื่อสารจากสายผู้บังคับบัญชา ต้องลงไปให้ถึงน้องคนสุดท้าย เพื่อความเข้าใจในการปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกัน หน่วยฝึกทหารใหม่เป็นเสมือนวิทยาลัยแห่งลูกผู้ชาย ผู้ฝึกทุกนายเปรียบเสมือนเป็นเบ้าหลอมในการผลิตกำลังพลที่มีคุณภาพ เเละให้ขวัญกำลังใจกับครูทหารใหม่ที่เข้ารับการฝึก ณ สนามหน้ากองพันมณฑลทหารบกที่่ 33 ค่ายกาวิละ จังหวัดเชียงใหม่