ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 เป็นประธานประดับเครื่องหมายยศให้กับกำลังพล พร้อมกล่าวให้โอวาสแสดงความยินดีสำหรับความเจริญในชีวิตรับราชการที่สูงขึ้น🎉

เมื่อวันที่26 เมษายน 2566 เวลา 1000 น. พลตรี สันติ สุขป้อม ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่นายทหารเเละนายทหารชั้นประทวน ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบ เพื่อเป็นเกียรติประวัติและเป็นการบำรุงขวัญกำลังใจ ในการได้รับยศ และหน้าที่ที่สูงขึ้น พร้อมกันนี้ ได้กรุณากล่าวให้โอวาทแก่กำลังพลที่เข้าร่วมพิธีฯ ณ ศาสนสถานมณฑลทหารบกที่ 33 ค่ายกาวิละ ตำบลวัตเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่