มอบใบประกาศเกียรติคุณ “มัคคุเทศก์น้อย กองทัพภาคที่ 3 รุ่นที่1 เเละ รุ่นที่2 ”

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 0900 พลตรี สันติ สุขป้อม ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่33 มอบประกาศเกียรติคุณโครงการ “มัคคุเทศก์น้อย กองทัพภาคที่ 3 รุ่นที่1 เเละ รุ่นที่2” ให้กับ
1.ด.ญ.ธันญการจน์ ละลี ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ในการประกวดคลิปกิจกรรมมัคคุเทศก์น้อยกองทัพภาคที่ 3 รุ่นที่1 ประจำปี 2565
2.ด.ญ.อนุธิดา ปรีชา ได้รับใบประกาศเกียรติคุณชมเชย ในการเข้าร่วมกิจกรรม มัคคุเทศก์น้อยกองทัพภาคที่ 3 รุ่นที่2 ประจำปี 2566
พร้อมทั้งกล่าวชื่นชมและให้กำลังใจ ณ ศาสนสถานค่ายกาวิละ ค่ายกาวิละ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่