วันเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2566 เวลา 0730 – 0900 พลตรี สันติ สุขป้อม ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 มอบหมายให้ พันเอก ธีระ ผดุงสุนทร รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 เข้าร่วมพิธีเนื่องในวันเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ณ ที่ว่าการอำเภอ อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่ โดยมี นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ เเละผู้แทนหน่วยงาน เข้าร่วมพิธีด้วย