ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง ของ กรมทหารพรานที่ 36 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

สำเนาถูกต้อง

สิบเอกหญิง จีรนันท์ ดอนประดิษฐกุล

(จีรนันท์ ดอนประดิษฐกุล)

เจ้าหน้าที่พัสดุ

ประกาศขึ้นเว็บไซต์ วันที่ 19 กรกฎาคม 2566

โดย พันโท สุรพงษ์ ดวงแก้ว ตำแหน่ง พลาธิการ มณฑลทหารบกที่ 33