ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จํานวน ๒๒ เครื่อง ให้กับ หน่วยทหารในพื้นที่ มณฑลทหารบกที่ ๓๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จํานวน ๒๒ เครื่อง ให้กับ หน่วยทหารในพื้นที่ มณฑลทหารบกที่ ๓๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

สำเนาถูกต้อง

สิบเอก ภูธีร์   ธีรสวัสดิ์

(ภูธีร์   ธีรสวัสดิ์)

เจ้าหน้าที่พัสดุ

ประกาศขึ้นเว็บไซต์ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

โดย พันโท สุรพงษ์ ดวงแก้ว ตำแหน่ง พลาธิการ มณฑลทหารบกที่ 33

Attachments

File Description File size Downloads
pdf ปก.ผู้ชนะ เครื่องถ่ายเอกสาร มทบ.33 114 KB 16