กิจกรรม “GUlDANCE EXPO แนะแนวการศึกษา ตามล่าหาอาชีพในฝัน”

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 ได้กรุณาอนุมัติให้ กองกิจการพลเรือนมณฑลทหารบกที่ 33 จัดผู้แทน ออกบูธประชาสัมพันธ์ การสร้างแรงบันดาลใจ และการรับรู้ ถึงการรับสมัคร นักเรียนนักศึกษา และบุคคลพลเรือน สู่การเป็นนักเรียนในสถาบันการศึกษาของ ทบ. ในกิจกรรม “GUlDANCE EXPO แนะแนวการศึกษา ตามล่าหาอาชีพในฝัน” ของโรงเรียน ยุพราชวิทยาลัย ณ อาคารศูนย์วิทยบริการดารารัศมี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อ.เมือง จว.ช.ม. โดยมีนักเรียน ให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก