จิตอาสาพัฒนา วัดสันป่าข่อย

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 เวลา 0900 น. พลตรี ธีระ ผดุงสุนทร ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 เดินทางไปตรวจเยี่ยม กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัดสันป่าข่อย ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ในการปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อเตรียมจัดสถานที่ในการจัดงานกฐิน มณฑลทหารบกที่ 33 ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 โดย จัดกำลังพลจิตอาสาจาก
-กองพันมณฑลทหารบกที่ 33
-กรมทหาราบที่ 7
-กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 7
และประชาชนจิตอาสา จำนวน 80 นาย ในการพัฒนาวัด