สมาคมเเม่บ้านทหารบก สาขา มณฑลทหารบกที่ 33 ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามนโยบายของสมาคมแม่บ้านทหารบก

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2566
ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขามณฑลทหารบกที่ 33 นำโดย คุณอิสรีย์ บุญญะ พร้อมคณะแม่บ้านฯ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามนโยบายของสมาคมแม่บ้านทหารบก ดังนี้
1. ตรวจเยี่ยมและมอบขนม, นม ให้แก่เด็กเล็ก ณ ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ค่ายกาวิละ
2. ตรวจเยี่ยมศูนย์การศึกษา ค่ายกาวิละ
3. ตรวจเยี่ยม โครงการธนาคารขยะ ณ กองเรือนจำ มณฑลทหารบกที่ 33
4. เยี่ยมบ้านในโครงการบุตรกำลังพลที่มีความต้องการพิเศษ ณ บ้านพัก ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 ( บุตรของ ส.อ.หญิง นภัสสร ศรีเมฆ )
5. เยี่ยมบ้านในโครงการ บุพการีทุพพลภาพ ณ ต.สันนาเม็ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ( บิดาของ ร.อ.หญิง พิมพ์วารี พรหมราช )