จากใจสู่ใจ#” เพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน”#

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2566 เวลา 0830 น.
พลตรี ธีระ ผดุงสุนทร ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 เดินทางไป ตรวจเยี่ยมบ้านทหารใหม่ ตามโครงการ” เพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน” พร้อมกันนี้ได้เยี่ยมบ้าน ทหารผ่านศึก และทหารกองหนุน ในสังกัด เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ สานสัมพันธ์ไมตรี “เพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน” ในพื้นที่ อ.อมก๋อย และ อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ จำนวน 4 ราย ดังนี้.-
1. พลทหาร ดี พลเมฆ
ทหารผ่านศึกนอกประจำการ
อายุ 66 ปี อาชีพรับจ้างทั่วไป ที่อยู่ 70 ม.1 ต.ยางเปียง อ.อมก๋อยจ.เชียงใหม่
เดิมเป็นทหารสังกัดค่ายสุรศักดิ์มนตรี ปี 2521 และปลดประจำการปี 2523 เคยออกสนามที่บ้านผาแดง อ.เชียงม่วน จ.พะเยา
เมื่อปี พ.ศ. 2522
2. พลทหาร ธีระ ไผ่พอ อายุ 27 ปี เดิมสังกัด กองร้อยมณฑลทหารบกที่ 33 ปลดประจำการตั้งแต่ปี พ.ศ.2564 พักอาศัยอยู่ที่ บ้านสบอมแฮด ม.18 ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ปัจจุบันประกอบอาชีพรับจ้างที่จังหวัดพิษณุโลก
3.พลทหาร สิทธิศักดิ์ ปู่เจ สังกัด กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 อายุ 21 ปี บ้านเลขที่ 244 หมู่ 6 ต.บ่อหลวง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ ครอบครัวมีฐานะยากจน บิดามารดาแยกทางกัน
4. พลทหาร ทวีเดช วงศ์ไทย สังกัด กองพันมณฑลทหารบกที่ 33 อายุ 26 ปี บ้านเลขที่ 155/3 หมู่ 12 ต.หางดง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ ครอบครัวมีฐานะยากจน และมารดา มีอาการเจ็บป่วยเป็นประจำ
โดย มทบ.33 ได้จัด จนท.เสนารักษ์ จาก โรงพยาบาลค่ายกาวิละเพื่อทำการตรวจสุขภาพ และมอบยาเวชภัณฑ์เบื้องต้น รวมทั้งมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ตลอดจน ยาสามัญประจำบ้าน เพื่อลดรายจ่าย และสร้างขวัญกำลังใจให้กับกำลังพลดังกล่าว