ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 เพิ่มเติม (ครั้งที่ 4)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 เพิ่มเติม (ครั้งที่ 4)

จำนวน 6 งาน รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ

 

สำเนาถูกต้อง

สิบเอก ภูธีร์   ธีรสวัสดิ์

(ภูธีร์   ธีรสวัสดิ์)

เจ้าหน้าที่พัสดุ

ประกาศขึ้นเว็บไซต์ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567

โดย พันโท สุรพงษ์ ดวงแก้ว ตำแหน่ง พลาธิการ มณฑลทหารบกที่ 33

Attachments

File Description File size Downloads
pdf ประกาศแผน ครั้งที่ 4 243 KB 2