ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานซ่อมแซมอาคาร และสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 ของ กรมทหารพรานที่ 36 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานซ่อมแซมอาคาร และสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 ของ กรมทหารพรานที่ 36 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จำนวน 1 งาน รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ

 

สำเนาถูกต้อง

สิบเอก ภูธีร์   ธีรสวัสดิ์

(ภูธีร์   ธีรสวัสดิ์)

เจ้าหน้าที่พัสดุ

ประกาศขึ้นเว็บไซต์ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567

โดย พันโท สุรพงษ์ ดวงแก้ว ตำแหน่ง พลาธิการ มณฑลทหารบกที่ 33

Attachments

File Description File size Downloads
pdf ประกาศประกวดราคา 634,300 141 KB 5